top of page

Aansprakelijkheid

Cultuurhuis Wherelant is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de diensten op deze website.

 

Disclaimer

Cultuurhuis Wherelant besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

 

Cultuurhuis Wherelant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Cultuurhuis Wherelant of door u aan Cultuurhuis Wherelant middels een website van Cultuurhuis Wherelant of anderszins langs elektronische weg.

 

Tevens aanvaardt Cultuurhuis Wherelant geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Cultuurhuis Wherelant via deze website. Cultuurhuis Wherelant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Algemeen

Deze website is in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door het Nederlandse recht. Er mag niets worden overgenomen van deze website zonder schriftelijke toestemming.

Privacyverklaring

Wij verwerken geen persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ThuisAtelier gebruikt wel cookies, technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarvoor gebruiken we ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

bottom of page