Tip: Gaat de uitleg te snel? Zet het filmpje dan op pauze.
Heb je iets gemaakt? Mail een foto of een filmpje, dan komt het in de EXPO: